Individual sessions / [CZ] Individuální sezení

Individual sessions in Somatic Experiencing

[CZ] Individuální sezení Somatic Experiencing

Individual sessions in Meditation

[CZ] Individuální sezení - Meditační techniky
Dhyani is Mrs. Joda Enlightment Woman without any obvious signs of enlightment -:) She is the very best „no-guru" teraphist i have ever experienced. She is giving me guiding and support and mentoring for more or less 5 years and I admire her complexity & integrity of spirituality, therapeutic approach, financial and business intelligence, tantric shining & life experiences. AHOU.
Zdeněk Webermentor, businessman, founder of muzskykruh.cz, and trueself.cz
Dhyani je osvícený Joda v ženském těle bez zjevných známek osvícení -:), Je nejlepší ne-guru terapeutkou, jakou jsem kdy poznal. Poskytuje mi své vedení, podporu a mentoring už více jak pět let a já obdivuji komplexnost a integritu její duchovnosti, její terapeutický přístup, finanční a podnikatelskou intelingenci, tantrické vyzařování a životní zkušenosti. AHOU
Zdeněk Webermentor, businessman, zakladatel projektů muzskykruh.cz a trueself.cz