Individual sessions in Meditation

In individual sessions I work with my clients on releasing anxiety and stress and reach a balanced state of mind using active and passive meditation techniques.

I invite you to share a cup of tea with me, exploring different meditation techniques, of how your own life can be used as a datum to work from and how to integrate meditation into you daily life.

If you are interested in scheduling your individual session with me, just contact me via email or phone and we will find a suitable date and time.

What is Meditation

Meditation is a living experience of life, not limited to some esoteric practise which takes place sitting on a mat covered in some mystical aura. It is not a spiritual aspirin to be taken to escape from life but a datum from which all of life is seen.
In its use here, we view meditation as a mirror of self-reflection of the experience of life as it is happening, a self observation of thoughts arising. It teaches us the reality of mind and more importantly, as we later will understand, it teaches us that the separate nature of self is an illusion.

Meditation in daily life

In order to meditate and to know about the mysteries of life, we do not need to go into a monastery or retreat. Whatever circumstances we live in, whether it is being a mother or a manager, whatever circumstances we find ourselves in, that is the vehicle for waking up. You do not need to first become successful or wise. Successful, or unsuccessful, whatever it is and whoever you are, that is your vehicle for waking up.

What is the good news of it all? You don’t need to change your life. You can, you may, but at the same time why not relax with what is? And enjoy the process of life, learning and growing…and be curious of what you discover!

I invite you to share a cup of tea with me, exploring different meditation techniques, of how your own life can be used as a datum to work from and how to integrate meditation into you daily life.

Individuální sezení - Meditační techniky

V rámci individuálních sezení se svými klietny pracuji na uvolňování napětí a stresu a nastolení vyrovnaného stavu mysli, a to s využitím technik aktivní i pasivní meditace.

Zvu vás na šálek čaje a zkoumání různých meditačních technik a také toho, jak může váš vlastní život sloužit jako výchozí bod a jak můžete začlenit meditaci do vašeho každodenního života.

Pokud si u mně chcete objednat individuální sezení, kontaktujte mě prostřednictvím emailu nebo telefonicky a dohodneme si vhodný termín.

Co je meditace

Meditace je reálná zkušenost života, nikoliv pouhým ezoterickým cvičením během sezení na podložce opředeném mystickou aurou. Není to duchovní aspirin, který si člověk vezme, aby utekl od života, ale klíčový bod, z něhož lze  život vidět.

Meditaci, jak ji používáme my, vnímáme jako zrcadlo sloužící k sebereflexi životních zkušeností tak, jak přicházejí, vedoucí k pozorování vlastních myšlenek. Učí nás realitě naší mysli a co je důležitější, jak pochopíme později, učí nás, že oddělené Já je iluze.

Meditace v každodenním životě

Není nutné odejít do kláštera nebo odjet na seminář, abychom mohli meditovat a zkoumat tajemství života. Ať jsou okolnosti, ve kterých žijeme jakékliv, ať už jsme matka nebo manažer, ať už se ocitneme v jakékoliv situaci, je to náš prostředek k probuzení. Není potřeba se nejdprve stát úspěšným nebo zmoudřet. Úspěšný či neúspěšný, ať už je to jakkoliv a ať už jste kdokoliv, přesně to je vašim prostředkem k probuzení.

Jaká je ta dobrá zpráva? Nepotřebujete vůbec měnit váš život. Můžete, smíte, ale proč se neuvolnit v tom, co zrovna je? A užívat si běhu života, učení, růstu...a být zvědavý, co člověk objeví!

Zvu vás na šálek čaje a zkoumání různých meditačních technik a také toho, jak může váš vlastní život sloužit jako výchozí bod a jak můžete začlenit meditaci do vašeho každodenního života.