Open Evenings

Open Evenings are 2,5 - 3 hours long gatherings which have a short introductory talk of reflective nature, a meditation session and meeting Dhyani Maria, as well as a Q&A part. 

TOPICS OF OPENING EVENINGS

 

Sammasati - Self-Remembering

This evening is an invitation to meet yourself, to remember yourself, to stop, and to dive deeper into who you are and to get to know yourself better. Have an intimate meeting with yourself, and discover how you can always ‚remember‘.
 

What is Meditation?

What truly is meditation? Your will be inspired by this evening to explore the opportunities that meditation brings. And to experience the effect of meditation on yourself.
 

See your true nature

This is an invitation to explore your true nature, who you really are, beyond concepts and ideas, beyond conditionning and masks. Dive into your true nature and be curious about yourself and your discovery.
 

‚Who am I?‘ 

'Who am I?‘ is a koan, a question on which no logical answer can be found. This very question is an invitation of letting yourself experience who is asking this question, to let yourself have a direct experience of yourself, in this very moment.
 

What is true happiness?

All beings are in search for true happiness: but what really is it? By reflecting, meditating and inquiring, you are invited to find your own answers, and to have a glimpse of what true happiness really is about.
 

How to bring meditation into daily life

This very interesting question of how to bring meditation into daily life, is explored and reflected, finally discovered and integrated into this very moment, and into daily life.

Otevřené večery

TÉMATA OTEVŘENÝCH VEČERŮ

Otevřené večery jsou dvou a půl- až tříhodinová setkání, která vždy obsahují krátkou úvodní řeč na dané téma, meditaci a setkání s Dhyani Marií a také část věnovanou otázkám a odpovědím.

 

Sammasati - Rozpomínání se

Tento večer je pozvánkou k setkání se sebou sama, k rozpomenutí se na sebe, k zastavení se a hlubšímu ponoření do toho, kým jsme a k lepšímu poznání sebe sama. Zažijte intimní setkání se sebou sama a objevte způsob, jak se kdykoliv můžete "rozpomínat".
 

Co je meditace?

Co je ve skutečnosti meditace? Na tomto večeru budete pozváni ke zkoumání příležitostí, které s sebou meditace přináší a k zažití působení meditace na vlastní kůži.
 

Vnímej svou pravou podstatu

Tento večer je pozvánkou ke zkoumání vaší pravé podstaty. Toho, kým skutečně jste bez všech konceptů a představ, bez podmíněností a masek. Ponořte se do své pravé podstaty a nechte se sami sebou a svými objevy překvapit.
 

"Kdo jsem?"

"Kdo jsem?" je koán, neboli otázka, na kterou neexistuje logická odpověď. Tato otázka je sama o sobě pozvánkou k tomu, abyste si dovolili pocítit, kdo tuto otázku pokládá, abyste zažili přímou zkušenost sebe sama v přítomném okamžiku, tady a teď.
 

Co je skutečné štěstí?

Všechny bytosti hledají skutečné štěstí, ale co to doopravdy je? Na tomto večeru vás pozveme k nalezení vlastních odpovědí skrze sebereflexi, meditaci a dotazování a také k nahlédnutí za oponu toho, o čem opravdové štěstí ve skutečnosti je.
 

Jak vnést meditaci do každodenního života

Během večera budeme zkoumat a reflektovat zajímavou otázku toho, jak zakomponovat meditaci do každodenního života. Tu nakonec zodpovíme a integrujeme do daného okamžiku i našeho běžného života.